Wat we doen

'Biting' sponsoring beleid.

'Biting' hecht veel waarde aan activiteiten van lokaal gemeenschappelijk nut. Daarvoor wordt jaarlijks een sponsorbudget opgesteld. We ontvangen vele aanvragen voor sponsoring, maar helaas kunnen we niet alle verzoeken inwilligen. Daarom heeft 'Biting' voor uw en ons gemak een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.


Waar hecht 'Biting' belang aan ?

  • Het te sponsoren project moet maatschappelijk van aard zijn, en gericht op sport, zorg of een regionale functie hebben.
  • 'Biting' wil een neutrale houding aannemen. Projecten met politieke of religieuze boodschappen zullen niet worden ingewilligd.
  • Sponsoring moet een win-win situatie zijn. Behalve voor het gesponsorde project, moet dit ook voor ons een meerwaarde bieden.
  • Tijdens gesponsorde activiteiten wordt van alle leden verwacht, zich te gedragen zodanig dat dit bijdraagt tot het imago van 'Biting'.


Welke punten moeten worden verwerkt in de sponsoraanvraag ?

  • De naam en achtergrond van de organisatie, instelling of vereniging die het verzoek indient.
  • De activiteiten waarvoor de sponsoring nodig is.
  • De reden van het verzoek.
  • Jullie inzicht hoe dit een meerwaarde kan betekenen voor 'Biting'.
  • Type en grootte van de sponsoring.
  • Namen van eventuele mede-sponsors.

Ieder verzoek wordt ernstig in behandeling genomen. Wij bieden geen zekerheid tot inwilliging van het verzoek, ook al voldoet dit aan alle bovenstaande voorwaarden. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door 'Biting' en kan geenzins betwist worden.

U kan uw sponsorverzoek aanvragen via het contactformulier.
Telefonische aanvragen worden onmiddellijk geweigerd !

Klik Hier om u als nieuwe gebruiker aan te melden.